Gruppe News 2020: Shimano EP8 Motor - E-Bike-Neuheiten 2021